حال دریاچه ارومیه خوب است

حال دریاچه ارومیه با افزایش بارش‌های بهاری خوب است و این روزها وضعیت پرآبی رادر این دریاچه شاهد هستیم.

دریاچه ارومیه که تا چند سال پیش در آستانه خشک شدن کامل قرار داشت و به عنوان تهدید جدی محیط زیست استان‌های شمال غرب کشور مطرح بود، حالا در دو سال اخیر با افزایش بارش‌ها و اقدامات ستاد احیا جان تازه ای گرفته است.

این روزها اگر از پل روگذر دریاچه عبور کنید دیگر خبری از جزیره‌های خشک وسط دریاچه نیست و این دریاچه که نگین آبی دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است حال خوبی دارد.

این روزها به خاطر شیوع ویروس کرونا امکان میزبانی از گردشگران در اطراف این دریاچه و در کمپ‌های گردشگری نیست ولی بعداز اتمام خطرات این ویروس، دریاچه ارومیه می‌تواند به مقصد گردشگری بسیاری از هموطنان تبدیل شود.

طبق اعلام مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی تراز دریاچه ارومیه نسبت به هم سنجی مدت مشابه سال گذشته ۶۱ سانتی متر افزایش یافته و تراز آن به حدود یک‌هزار و ۲۷۲ متر رسیده است.

مقایسه میزان آب دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که حجم آن بر اساس آخرین پایش صورت‌گرفته یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.

منبع:مهر