تکذیب قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر را تکذیب کرد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه تصمیم و تغییر جدیدی در این باره تنها از سوی منابع رسمی وزارت رفاه اعلام خواهد شد و هرگونه خبرسازی در این مورد نیز از سوی مراجع قانونی پیگیری می‌شود.