تکامل یافته‌ترین مار افعی جهان در ایران

کشور ایران یکی از زیستگاه های مار افعی دم عنکبوتی است. ویژگی منحصربه فرد اين ماروجود زائده عنکبوت مانندی است که در انتهای دمش قرار دارد و همین مساله او را به تکامل یافته ترین افعی کره زمین تبدیل کرده است.

این افعی که در سال ۱۳۸۵ کشف شد، تنها در محدوده ای کوچک در صخره های گچی غرب ایران و به ویژه در استان ایلام یافت می شود.