تولید مواد موثره دارویی برای درمان کرونا

دبیر کمیته علمی کرونا از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید مواد موثره دارویی درمان کرونا خبر داد و گفت:این شرکت ها کار تحقیق را آغاز کرده و تا ۳ماه آینده وارد فاز کلینیکال ترایال می شوند.

دکتر مصطفی قانعی اظهار کرد: بعد از فراخوانی که وزارت بهداشت با محوریت آزمایشگاه‌های مرجع و مشارکت معاونت علمی اعلام کرد ۶شرکت دانش بنیان را بعد از ارزیابی ها برای تولید کیت های تشخیص سریع کرونا انتخاب کردیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان این که این شرکت ها متعهد شدند که هر کدام هزار کیت را تحویل بدهند، گفت: این ۶ شرکت در فاز اول مجموعاً ۶۰ هزار تست را این هفته تحویل وزارت بهداشت می دهند که انستیتو پاستور هم همکاری می کند.

وی با بیان این که انستیتو پاستور بعد از تایید کیت ها، این شرکت ها را به اداره کل تجهیزات پزشکی ارجاع می دهد، بیان کرد: تا امروز ۳ شرکت کیت ها را تحویل انستیتو پاستور ایران داده که هنوز نتایج را به اداره کل تجهیزات پزشکی برای اخذ مجوزها نفرستاده است. این سه شرکت در حال تولید انبوه هستند ولی در هر صورت باید مجوز فروش آن ها از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی صادر شود.

وی با بیان این که طی یک الی دو روز آینده این تاییدیه نهایی می شود، عنوان کرد: این شرکت ها میزان تولید را که انستیتو پاستور تایید کرده کامل کردند و تنها منتظر تایید و مجوز فروش هستند.

قانعی در خصوص ۳ شرکت دیگر که توانایی تولید کیت های تشخیص سریع کرونا را دارند، گفت: تا پایان این هفته سه شرکت دیگر متعهد هستند که به تعهد خود عمل کنند؛ تصمیم بر این است که وزارت بهداشت بر اساس نیاز، شرکت ها را موظف به تولید کند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، ادامه داد: به لحاظ این که این شرکت ها مواد اولیه را وارد کردند مشکلی در تولید انبوه نداریم در حدی که در فاز دوم نیز قابل تامین است.

دبیر علمی کمیته مبارزه با کرونا با تاکید بر این که وزارت بهداشت کمیته ای در انستیتوپاستور را مرجع تایید کیت ها قرار داده است، ادامه داد: اگر این کمیته کیت ها را تایید کند شرکت ها می‌توانند مجوز فروش را از اداره کل تجهیزات پزشکی دریافت و به آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید واگذار کنند.

به گفته وی، در معاونت علمی فکر این را کردیم که با پیک های بعدی ویروس کرونا و سایر ویروس ها مواجه شویم از این رو شرکت هایی را مورد تایید قرار دادیم که زیرساخت تولید کیت دارند تا در پیک های بعدی یا در مواجهه با ویروس های دیگری بتوانند کیت تولید کنند.

ورود شرکتهای دانش بنیان برای تولید مواد اولیه موثره دارویی درمان کرونا

قانعی در خصوص تولید دارو و ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت های دانش بنیانی هستند که تحقیق و توسعه روی ماده موثره داروی درمان کرونا را آغاز کرده اند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر این که این مواد در حال مطالعه هستند که اگر این بیماری بلندمدت باشد مورد استفاده قرار بگیرند، گفت: تحقیق و توسعه به معنای تولید نیست و کماکان این مطالعات وجود دارد و تولید آن به این پیک بیماری نمی رسد.

وی با تاکید بر این که قراردادهایی با شرکت های تولید این مواد موثره دارویی منعقد شده و سه ماه آینده وارد فاز اولیه کلینیکال ترایال می شود، عنوان کرد: احتمالاً این ماده موثره دارویی به برهه زمستان بعدی برسد.

دبیر کمیته علمی کرونا تاکید کرد: هنوز آغاز راه برای برای درمان کرونا است؛ این مواد موثره دارویی در ژاپن نیز استفاده شده و اثرگذار بوده است.

منبع خبرگزاری مهر