توصیف لحظات فرود آمدن موشک‌های ایرانی توسط سرباز آمریکایی + فیلم

هنگام حملات موشکی ایران، نظامیان آمریکایی در عین الاسد حضور داشتند. سرباز آمریکایی می‌گوید: خیلی سخته توضیحش؛ خیلی ترسیده بودم وقتی این اتفاق افتاد. میشد وقتی موشک‌ها اصابت می‌کرد شدت این موشک ها رو حس کرد. هفت تا از موشک‌ها خیلی نزدیک به ما اصابت کرد. دوستان من دچار اختلال پس از سانحه شدند.