مدیرعامل بانک کارآفرین در سومین مجمع فصلی پایش عملکرد شعب تاکید کرد:

تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری و تحقق حداکثری اهداف

مدیرعامل بانک کارآفرین در سومین مجمع فصلی پایش عملکرد شعب، با تاکید بر لزوم تحقق حداکثری اهداف تعیین‌شده تا پایان سال جاری از روسای شعب خواست تا در راستای کاهش مطالبات غیرجاری تلاش کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، سومین مجمع فصلی پایش عملکرد شعب بانک کارآفرین با حضور اعضای هیات‌مدیره، مدیران ستادی و روسای شعب در سالن همایش‌های بانک برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مسلم بمان‌پور، مدیر طرح و توسعه به ارائه گزارش عملکرد مالی بانک در ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه سال جاری پرداخت و روسای مناطق چهارگانه به همراه روسای شعب مستقل مرکزی و ناهید هم نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود اقدام کردند. اعضای هیات‌رئیسه مجمع نیز پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، راهکارها و تمهیدات مدنظر خود را در راستای رفع نواقص موجود و کمک به تداوم موفقیت‌های به دست‌آمده بیان کردند.