تشکیل کمیته مدیران پایگاه‌های خبری انجمن صنفی مدیران رسانه

اولین نشست مدیران پایگاه‌های خبری با موضوع کمیته مدیران پایگاه‌های خبری انجمن صنفی مدیران رسانه عصر روز دوشنبه۱۰ آبان ۱۴۰۰ در محل موزه ملی ارتباطات برگزار شد.
در این نشست که با حضور و همراهی جمعی از مدیران پایگاه‌های خبری با هدف تعامل‌ و ایجادرونق بیشترفضای اقتصادی رسانه‌های بر خط برگزار شد، مقرر شد این نشست‌ها در قالب کمیته مدیران پایگاه‌های خبری به طور مستمر هر دوهفته یکبار با موضوعات تعیین شده و با حضور برخی مدیران ارشد و روابط عمومی‌های سازمان ها جهت توسعه و تعامل ارتباطات فی مابین صورت پذیرد.

همچنین در این نشست مقرر گردید توسعه همکاری‌ها بر اساس رفتار و فعالیت صنفی و خیر جمعی بوده و همه مدیران پایگاه‌های خبری عضو کمیته موظف به پایبندی به مصوبات جلسه، تقویت رفتارهای جمعی و دوری از فردگرایی، شدند.

یادآور می شود که در انتهای جلسه با رای اکثریت اعضاء حاضر، سه نفر از مدیران پایگاه‌های خبری ( آقایان محمدصالح حجت الاسلامی، سیدرضا جمشیدی و علی شریفی مدیران پایگاه های خبری جهان غذا، دانستنی آنلاین و افق تهران ) در قالب هیات اداره کننده کمیته،ویک نفر به عنوان مسوول روابط عمومی ( خانم فرحناز فولادی مدیرمسئول پایگاه خبری توسعه پویا )برای پیگیری مطالبات صنفی پایگاه‌های خبری عضو انجمن مدیران رسانه انتخاب شدند تا بتوانند مطالبات صنفی اعضا را بررسی و در جهت تسهیل آن اقدام نمایند.

جلسه بعدی کمیته مدیران پایگاه‌های خبری روز دوشنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۶ در محل موزه ملی ارتباطات برگزار خواهد شد تا نقشه راه، استراتژی و نحوه عضوگیری کمیته به تصویب اعضا برسد.