تابستانِ داغ برای بلیط‌های قطار

معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد که مصوبه افزایش ٢٠ درصدی قیمت بلیت قطار از ابتدای تیر ماه در تمام مسیرهای ریلی اجرایی می‌شود.

«میر حسن موسوی» امروز دوشنبه ١٩ خرداد در نشست خبری که در محل ساختمان راه آهن برگزار شد، گفت: این افزایش قیمت هیچ ربطی به ضررهای ناشی از ویروس کرونا و یا جبران فاصله‌گذاری اجتماعی ندارد.
وی گفت: افزایش قیمت‌ها بر اساس دستورالعمل های تعریف شده دو سال است که انجام می شود، سال گذشته نیز به طور متوسط٢٢ درصد قیمت بلیت قطارها افزایش یافت.
موسوی گفت: از سال ٩٤ تا ٩٧ هیچ افزایش قیمتی در بلیت قطارها نداشتیم اما در سال ٩٧ حدود ١٠ درصد و در سال گذشته افزایش٢٢ درصدی را داشتیم. افزایش قیمت ها نیز بر اساس میزان افزایش هزینه شرکت های مسافرب و هم چنین تورم عمومی سالیانه مشخص می شود.

معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: شرکت‌های ریلی پیشنهاد افزایش ٤٠ درصدی را داشتند نهایتا مصوبه شورای عالی ترابری روی افزایش ۲۰ درصدی موافقت داشت.

موسوی توضیح داد: مصوبه شورای عالی ترابری افزایش قیمت بلیت قطار به صورت متوسط ۲۰ درصد است به این معنی که شرکت‌های مسافری این اختیار را دارند که با توجه به هزینه، درآمد، تقاضا و عرضه‌ در برخی مسیرها به عنوان مثال ۱۵ درصد و در برخی مسیرها ۲۵ افزایش قیمت دهند.

ایرنا/