بیشترین شکایات!

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسئول

معیارپرس – اخیرا رئیس دیوان عدالت اداری گفته است که بیشترین پرونده در دیوان عدالت اداری مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی است.
بدون شک سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه گر و موثر در تامین آتیه بیمه شدگان، در رضایت یا نارضایتی شمار بسیاری از افراد جامعه نقش اساسی دارد. نکته قابل اهمیت در این مورد آن هست که افرادی که سر و کارشان با تامین اجتماعی هست از نیروهای فعال جامعه هستند که چرخ اقتصاد و معیشت جامعه را به چرخش درمی آورند یا از کسانی هستند که سالیان دراز این مهم را انجام داده اند و حال انتظار دارند ثمره تلاششان برایشان آرامش و آسایش بیاورد.طبیعتا نارضایتی این گروه عظیم و ذی نقش در جامعه نشانگر ناکارآمدی نهادی هست که با آن سر و کار دارند. و البته باید بگوییم آنانی که به دیوان عدالت مراجعه کرده‌اند قاعدتا همه آن کسانی نیستند که از این ناکارآمدی صدمه می‌بینند.
گرچه ریاست دیوان یادآور شده است که برای کاهش پرونده‌های شکایت جلساتی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی برگزارشده تا از صدور یا اجرای بخشنامه‌های مشکل ساز جلوگیری شود، باید متذکر شد گرچه مشکلات به اجرای بخشنامه‌های نامورد ختم می‌شود لیکن از اجرای آن‌ها شروع نمی‌شود. غیر از موارد تخصصی که باید کارشناسان درباره آن‌ها نظردهند در یک نگاه ساده به محتوای بخشنامه‌ها و اقدامات سازمان می شود گفت مساله مالی وخالی بودن یا کم توان بودن صندوق، ریشه این اقدامات و تصمیماتی است که سازمان می‌گیرد تا درآمد بیشتری داشته باشد و کمتر برای بیمه شونده هزینه کند و البته سرانجامش شکایت‌هایی هست که برای تظلم خواهی درشعب دیوان عدالت مجتمع می‌شود!
از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر بدنه سازمان نیز بسیار گسترده شده و هزینه‌ها بر درآمدها می‌چربد علی الخصوص که کمک‌کننده و متعهد بزرگ یعنی دولت، نه به اندازه لازم و نه در زمان لازم، به تخصیص اعتبارات وپرداخت دیون خود اقدام نمی‌کند.
گرچه ممکن هست با کاهش بخشنامه‌های مزاحم یا چشم پوشی از اجرای آن‌ها مدتی شکایات بیمه شدگان کم شمار شود اما با وضعیت فعلی تامین اجتماعی، مشکلات اساسی برسرراه انجام وظیفه سازمان در قبال بیمه‌شدگان رفع نخواهدشد و نیاز است که کارهای اثرگذارواساسی در اصلاح روند انجام وظیفه سازمان مد نظر قرارگیرد تانه تنها از انباشت پرونده‌ها در دیوان کاسته گردد بلکه از انباشت نارضایتی بیمه شدگان در روح و روان جامعه نیز جلوگیری شود!