بحران آب منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا جدی است!

معیارپرس — بر پایه گزارش تازه بانک جهانی، طی دهه پیش رو،صدها میلیون نفر از ساکنان خاورمیانه و شمال آفریقا با کمبود جدی آب روبه‌رو خواهند شد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، نسبت به وضعیت کم‌آبی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هشدار دادواعلام کرد؛ با آغاز سال ۲۰۳۰ میلادی، سرانه مصرفی آب هر فرد در خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل بی‌سابقه‌ای به کمترین سطح خود طی یک سال خواهد رسید و هرفردبه کمتر از استاندارد ۵۰۰ متر مکعب آب خواهد داشت.

این گزارش اضافه کرد که با راهبردهای کنونی مدیریت تأمین منابع آب جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، ارزیابی‌های اولیه حاکیست در سال ۲۰۵۰ بایستی ۲۵ میلیون متر مکعب اضافی برای هر سال — با ادامه همین روند تقاضا — آب تأمین و به چرخه مصرف اضافه شود که معادل ساخت ۶۵ ایستگاه تصفیه آب شیرین به بزرگی مساحت بزرگترین ایستگاه آب شیرین کن جهان (رأس‌الخیر) درعربستان است وبرای پاسخگویی به تقاضای آب طی یکسال ،بایستی به منظوراحداث آن هاهزینه شود.