افزایش ۵۴ درصدی مصرف قلیان

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در سنین ۱۸ تا ۲۴ مصرف دخانیات در زنان حدود ۹۰ درصد و در مردان ۳۴ درصد افزایش یافته است.

جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: بررسی ها نشان می دهند که  افزایش مصرف دخانیات در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال به گونه ای است که مصرف دخانیات در مردان حدود ۳ درصد و در زنان ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی آمارها نشان می دهند که در گروه سنی بالای ۱۸ سال ، مصرف قلیان نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۵۴ درصد افزایش داشته است.

او بیان کرد:  روند افزایش مصرف دخانیات در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال این طور است که  مصرف دخانیات در بین زنان حدود ۹۰ درصد و در بین مردان ۳۴ درصد افزایش یافته است. مصرف روزانه سیگار بین زنان حدود ۹۰ درصد و در بین مردان نیز ۴۶ درصد افزایش یافته است.

جندقی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهند که روند افزایش مصرف دخانیات در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال بوده است.

او گفت: متاسفانه مصرف دخانیات در بین نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته و افزایش مصرف سیگار در میان دختران نوجوان نیز ۱۳۳ درصد بوده است. این یک زنگ خطر برای سلامتی مردم خواهد بود.

منبع:باشگاه خبرنگاران