افزایش قیمت هاباوجودوفورکالا

 

هر ساله در روزهای پایانی سال ، در سطح کشور جنب و جوش آشکاری میان اصناف مختلف و دستگاه های رسمی مرتبط با نیازمندی های مردم به منظور تامین مایحتاج شب عید و ایام نوروز باستانی مشاهده می شود و مردم نیز در تکاپوی رفع نیازهای خانواده ، در سطح شهرها به داغی این شرایط می افزایند. امسال که نوروز با ماه رمضان همزمانی دارد ،طبیعتا میزان احتیاجات مردم به نسبت سال های پیشین افزونتر می شود.
اخبار منتشر شده در رسانه ها به نقل از نهادهای مرتبط با تامین این نیازمندی ها ، حاکی از آن هست که به حد و فور انبارها پر از کالاهای ضروری است.
این که ماحصل این جنب و جوش روزهای پایانی سال و دو مناسبتی که می بایستی در بازار رونق کافی ایجاد کند آیا منجر به گشایش در بازار خواهد شد یا خیر ، بایستی پس از چندی از سوی کارشناسان بیان شود اما نکته ای که آشکار هست و بی نظرکارشناسان می توان به آن اشاره کرد
آنست که ؛ از یک سو شمار زیادی از مردم توان کافی برای تامین نیازمندی های خود را فاقد هستند و از سوی دیگر ، با این که به درستی اعلام می شود کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بازار هست ، بی اغراق ،روزانه بر قیمت کالاها افزوده می شود و این خود بر ناتوانی غالب مردم در تامین مایحتاجشان می افزاید.
نکته مهمی که شاید بارها از سوی مردم آشنا به روال بازار در دنیا به آن اشاره شده آن هست که ؛ درجوامع دیگر : الف — درایام رمضان ( درکشورهای اسلامی) و در ایام جشن های سال نو در کشورهای دیگر ، به این مناسبت ها قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم کاهش محسوس می یابد تا اغلب اقشار جامعه قدرت تامین نیازمندی های خود را داشته باشند.
ب — همچنین در هنگام وفور کالا در بازار برای جذب مشتری و وجود  رقابت میان تولید و عرضه کنندگان ، اجناس با تخفیف ارائه می شود.
ج — از دیگر سو ، به هنگام رکود بازار و نبود مشتری نیز ، همچنان تولید یا عرضه کنندگان کالا در رقابت به منظور جلب مشتری ، کالا را با تخفیف های عمده عرضه می کنند در حالی که با شگفتی تمام در بازار عرضه کالا در کشور ما درهرسه مورد بهای کالا هاافزایش می یابد!
این که دلایل راز آلود چنین تضادی میان بازار ایران با بازار کشورهای دیگر در چیست ، خود از شگفتی هاست! لیکن در هر تعریف و تفسیر از این ویژگی زیانبار ، آنچه تاثر برانگیز هست ، آنست که دود چنین آتش هایی به چشم اقشار ضعیف جامعه می رود و آنان هستند که زیر فشار مشکلات ناشی از این بازار بیمار کمرشان می شکند و حسرت تهیه محصول مورد نیاز بردلشان می ماند.
این شرایط نامساعد مدیدیست که بر اقتصاد کشورمان چیره شده است و انگار راهی برای درمان آن جسته نمی شود و لاجرم باید آرزو داشت تا روزی نابغه ای بانبوغ خود دراین زمینه دست بکاری بزند.