افراد درمان شده در ووهان چین دوباره مبتلا به کرونا شدند

پکن-ایرنا-تارنمای ویبو چین گزارش کرد که افرادی که در شهر ووهان کانون شیوع بیماری کرونا، درمان شده بودند بار دیگر به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این رسانه چینی خاطر نشان کرد که پزشکان و دانشمندان متوجه شده اندبرخی از بیمارانی که پس از درمان از بیمارستان مرخص شده اند ، بار دیگر به آن مبتلا شده و ناقل ویروس بوده اند.

همین گزارش می افزاید: به تمامی کسانی که در این شهر درمان شده اند تاکید شده است که باید به مراکز تعیین شده مراجعه کرده و برای ۱۴ روز دیگر به صورت اجباری قرنطینه شوند.

آنها افزوده اند که از این بیماران آزمایش های بیشتری پس از درمان گرفته و معلوم شد که آزمایش کرونا آنها کماکان مثبت است.

ویبو می نویسد که از روز شنبه این هفته به همه بیماران اعلام شد که باید تحت قرنطینه اجباری قرار گرفته و پزشکان بر آنها نظارت داشته باشند و درمان تکمیلی روی آنها صورت گیرد.

نزدیک به ۷۷ هزار نفر در استان حوبی و شهر ووهان مرکز این استان به کرونا آلوده شده اند و نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در این منطقه جانشان را از دست داده اند.

جایو جیان پینگ رییس یکی از تیم های پزشکی در ووهان گفت که مواردی داشته ایم که پس از درمان بار دیگر آزمایش کرونا آنها مثبت بوده است و آنها می توانند ناقل ویروس باشند.