اعلام برنامه‌های جمعه آموزش تلویزیونی برای دانش‌آموزان

برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز جمعه ۱۶ اسفند که از طریق شبکه آموزش ارائه می‌شود، اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) در روز جمعه ۱۶ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:
۹ تا ۹:۳۰: مطالعات اجتماعی پایه ۷
۹:۳۰ تا ۱۰: ادبیات فارسی پایه ۹
۱۰ تا ۱۰:۳۰: مطالعات اجتماعی پایه ۸

برنامه دوره ابتدایی:
۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵: فارسی ۲
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰: ریاضی ۶
۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰: درس علوم۴

متوسطه دوم:
۱۱:۳۰ تا ۱۲: زبان ۳ پایه ۱۲ همه رشته‌ها
۱۲:۳۰ تا ۱۳: فیزیک ۳ پایه ۱۲
۱۵ تا ۱۵:۳۰: آمار احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی
۱۵:۳۰ تا ۱۶: عربی و زبان قرآن ۱پ ایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

مهر/