اطمینان همتی به مردم برای رفع التهابات ارزی

رئیس کل بانک مرکزی درباره جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بازار ارز گفت: مردم مطمئن باشند تعادل برقرار خواهد شد ضمن این که برای رونق تولید نیز تمام امکانات پولی و ارزی را به کار می گیریم تا رفاه مردم را تأمین کنیم.

عبدالناصر همتی در حاشیه نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بازار ارز، اظهار داشت: امیدواریم با روحیه خوب اعضای کمیسیون اقتصادی، مسائل پولی و ارزی و بانکی را در آینده با قوت بیشتری پیگیری کنیم.

وی با بیان این که در این جلسه، گزارشی از وضعیت بازار ارز به نمایندگان کمیسیون ارائه دادم، گفت: ضمن این که توضیحاتی درباره ورود و خروج ارز از کشور و نحوه تأمین مالی تجارت خارجی و نحوه مدیریت بازار ارز ارائه کردم.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح چرایی نوسانات ارزی تصریح کرد: بعد از عید و به خاطر اتفاقات کرونا و محدودیت های مرزی و کاهش درآمدها، نقصان در عرضه نسبت به تقاضا رخ داد که موجب نوسانات کوتاه مدتی شد البته من مطمئن هستم این نوسانات مرتفع خواهد شد.

همتی با تأکید براین که بانک مرکزی بازار را مدیریت می کند، تصریح کرد: بانک مرکزی در بازار حضور دارد؛ این موضوعات در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد و انشالله با پشتیبانی این کمیسیون و اقداماتی که در بازار ارز انجام میدهیم، به شرایط فعلی فائق خواهیم شد.

وی افزود: من مطمئن هستم علی رغم تشدید فشار حداکثری دشمنان و با توجه به اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی انجام می دهند همان طور که در 2 سال قبل محکم و با اقتدار کشور و اقتصاد را اداره کردیم، در هفته ها و ماه های آینده نیز همین کار را خواهیم کرد؛ مردم مطمئن باشند تعادل برقرار خواهد شد ضمن این که برای رونق تولید نیز تمام امکانات پولی و ارزی را به کار می گیریم تا رفاه مردم را تأمین کنیم.