استخدام نیروی زن و مرد در پلیس تهران بزرگ

“سرهنگ ایوب گرامی” معاون نیروی انسانی تهران بزرگ گفت: یکی از اقدامات ما در معاونت نیروی انسانی جذب و استخدام نیروی انسانی است. متولی جذب و استخدام نفرات چه به صورت رسمی و چه افتخاری، مجموعه اداره گزینش و استخدام در مجموعه نیروی انسانی تهران بزرگ است. 

وی ادامه داد: ما از همه افراد متقاضی زن و مرد که تمایل دارند در پلیس خدمت کنند، دعوت می کنیم تا برای جذب و استخدام در نیروی انتظامی اقدام کنند. 

معاون نیروی انسانی تهران بزرگ با اشاره به شرایط استخدام گفت: حداقل سن برای استخدام زنان و مردان در نیروی انتظامی ۱۸ سال است. البته سن تعیین شده برای استخدام افرادی که می خواهند به عنوان درجه داری وارد نیروی انتظامی شوند، برای آقایان حداکثر ۲۵ و برای زنان ۲۳ سال است.

سرهنگ گرامی با بیان این که محدودیتی برای جذب نیرو در حال حاضر وجود ندارد، خاطرنشان کرد: افرادی که با مدرک دیپلم وارد نیروی انتظامی می شوند، درجه گروهبانی دریافت کرده و هر چهارسال یکبار درجه آن ها بالا می رود. 

وی با اشاره به جذب پلیس افتخاری گفت: شرایط سنی برای جذب پلیس افتخاری حداقل ۱۵ سال و حداکثر ۶۵ سال است. محدودیت سنی و جنسی در خصوص جذب پلیس افتخاری وجود ندارد و همه افراد با هر نوع شغلی می توانند در این زمینه خدمت کنند. 

منبع:ايلنا