از كارمندانِ ساكت خود چه ميدانيد؟!

اميررضا انصاری

کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و زندگی شخصی خود باشند. حتی بعضی از افراد وقتی تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام می‌دهند، ولی همچنان در پیشبرد کار گروهی موثر هستند.
متاسفانه بعضی اوقات در مورد افراد ساکت و کم حرف برداشت‌ها و قضاوت‌های غلطی وجود دارد، که در این جا کمک می‌كنيم تا به چند مورد از این تصورات غلط پايان دهيد و برای تبديل شدن به يك مدير موفق از پتانسيل كارمندان خود حداكثر استفاده را ببريد:
–1 کارمندان ساکت چیزی برای ارائه کردن ندارند
برخلاف تصور بسیاری از افراد، نقش کارمندان ساکت لزوما کمتر از کارمندان پرحرف و برونگرا نیست. افراد معمولا فکر می‌کنند افراد ساکت نمی‌توانند منبع اطلاعات یا دانش باشند یا به عنوان کارشناس در یک سازمان کار کنند. در صورتی که بسیاری از افراد درون‌گرا و ساکت در واقع با استعداد هستند ولی تمایلی به خودنمایی ندارند. این افراد، کسانی هستند که همیشه می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. جالب این که در بسیاری از موارد وقتی بحرانی در محل کار به وجود می‌آید یا دیگران به کمک نیازدارند، وجود این افراد از سایرین مفیدتر خواهد بود.
–2 کارمندان ساکت خجالتی هستند
معمولا تصور می شود کارمندان ساکت خجالتی هستند. ولی در واقع رفتار انسان‌ها در محل کار لزوما منعکس‌کننده رفتار آن ها در زندگی شخصی‌شان نیست. ضمنا، ساکت بودن همیشه از خجالت ناشی نمی‌شود. در واقع ساکت بودن ربطی به خجالتی بودن فرد ندارد بلکه به نوع شخصیت او مربوط است. افراد ساکت لزوما خجالتی نیستند بلکه ممکن است تنها درون‌گرا باشند. افراد درون گرا ترجیح می‌دهند به تنهایی کار کنند چون وقتی تنها کار می‌کنند بهتر فکر و کار می‌کنند. افراد برون‌گرا همین اهداف را با تعامل با دیگران به دست می‌آورند.
–3 کارمندان ساکت اجتماعی نیستد
بعضی‌ها تصور می کنند کارمندان ساکت اجتماعی نیستند و دوستان زیادی ندارند. در صورتی که در بعضی موارد شخصیت فرد به محض بیرون رفتن از محل کار تغییر می‌کند. چنین شخصی از نظر همکاران ساکت و غیراجتماعی ولی از نظر دوستان شاد و خونگرم است.
–4 کارمندان ساکت فکر می‌کنند از بقیه بهترند
شاید بعضی‌ها فکر کنند کم حرفی دیگران از خودپسندی یا غرور آن ها نشات می‌گیرد، در حالی که بسیاری از این افراد فقط کم‌حرف هستند، همین. اگر در محل کار برون گرا هستید، سعی کنید همکار کم حرفتان را بیشتر بشناسید. طبیعت ساکت آن‌ها را به اشتباه و به صورت منفی تفسیر نکنید. وقتی خود را از تصورات غلطی که راجع به آن‌ها دارید رها کنید و اعتمادشان را به دست آورید خواهید دید که کار کردن با این افراد چقدر راحت است.
–5 کارمندان ساکت فاقد اعتماد به نفس هستند
خیلی‌ها فکر می‌کنند کارمندان ساکت با کمبود اعتماد به نفس مواجهند و به مهارت‌های خود اطمینان ندارند. اما ساکت بودن بیشتر یک ویژگی شخصیتی است تا نشانه کمبود اعتماد به نفس. بعضی افراد ترجیح می‌دهند به جای صحبت کردن یا تعریف کردن از خود، توانایی و قابلیت‌شان را در عمل نشان دهند.
–6 افراد ساکت نمی‌توانند مدیران خوبی باشند
هنوز این تصور غلط وجود دارد که یک رئیس باید برونگرا و حتی پرحرف و کمی خشن باشد. اما آمار نشان می دهد 40% از مدیران درون‌گرا هستند. درون‌گراها متواضعند و تمایلی به خودنمایی ندارند. آن‌ها بیشتر فکر می‌کنند و کمتر حرف می‌زنند، و به همین دلیل به نظر می‌رسد که توانایی ریسک کردن یا هدایت دیگران را ندارند.