اتحادیه‌ای برای همکاری‌های زیست محیطی غرب آسیا

رئیس جمهور گفت: پیشنهاد می‌کنم اتحادیه یا سازمانی برای همکاری‌های زیست محیطی کشورهای غرب آسیا شکل گیرد.

حجت‌الاسلام رئیسی رئیس جمهور صبح روز سه‌شنبه در اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای منطقه که در تهران برگزار شد، گفت: حفظ محیط زیست برای همه موجودات مسأله بسیار مهمی است که امروز دغدغه همه کشورها و مردم است به ویژه کشورهای منطقه که این مسأله اولویت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: هر توسعه یافتگی را باید فرع بر محیط زیست بدانیم. توسعه صنعتی ضرورت است، اما این توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است. اگر محیط زیست برای مردم امن و آرام نباشد، توسعه یافتگی درست در جای خودش قرار نمی‌گیرد و حتی به تهدید برای سلامت انسان‌ها تبدیل می‌شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری ایران اسلامی به محیط زیست توجه شده است.

رئیسی افزود: در نگاه اسلام، انسان ملزم به حفظ محیط زیست است و بشریت در این زمینه مسوولیت دارد. رفتار انسان بر تعادل نظام محیط زیست تأثیرگذار است، بنابراین انسان نباید دنبال بهره کشی از محیط زیست باشد. نگاه اسلام به محیط زیست با نگاه برخی که معتقدند باید به هر شکلی از محیط زیست بهره جست، متفاوت است.

وی با اشاره به مشکلات محیط زیستی موجود گفت: در غرب آسیا شاهد معضلات زیست محیطی از جمله طوفان‌های گردوغبار هستیم. کاهش امنیت زیستی و غذایی و برداشت بی‌رویه منابع منجر به کاهش رفاه عمومی شده و بر سلامت و اقتصاد هم تأثیر منفی گذاشته است.

رئیس جمهور تاکید کرد: در آیات نورانی قرآن یکی از ویژگی‌های ظالمان، نابودی طبیعت به دست آن‌ها عنوان شده است. یکی از موضوعاتی که من در سخنرانی سال قبل مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کردم این بود که باید به مساله محیط زیست توجه شود و توجه کشورهای جهان به این موضوع مهم را جلب کردم. بنابراین نکته مهم که امروز باید مورد توجه این نشست هم باشد این است که بدون تشریفات معمول اداری و سازمانی و دیپلماسی به موضوع محیط زیست توجه شود. غالباً مسائل دیپلماسی مسائل و بحث‌های تعاریفی مرسوم است.

رئیسی افزود: من از رئیس سازمان محیط زیست و کشورهای شرکت‌کننده و صاحب‌نظران می‌خواهم این مساله را به دور از نگاه‌های سیاسی و تعارفات دیپلماتیک ببینند و دنبال کنند، زیرا تعارفات معمول مانع این می‌شود که کار به نتیجه شایسته برسد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تدوین قوانین مرتقی، تأسی از آموزه‌های دین، تأکید بر ارزش‌هایی از قبیل برابری، عدالت، قناعت و احترام به محیط زیست و عضویت در مجامع بین‌المللی محیط زیستی به مساله حفظ محیط زیست توجه داشته است و اقدامات متعددی برای بهبود شرایط زیست محیطی انجام داده و تلاش‌هایی برای به کارگیری توان علمی و تخصصی به کار رفته است.

رئیس جمهور افزود: یکی از ابعاد اساسی سیاست خارجی ایران به ویژه در قبال همسایگان، رعایت حق همسایگی است. البته وقتی از حق صحبت می‌کنیم، تکلیف هم به دنبال خود می‌آورد یعنی این دو در کنار هم هستند. رعایت مسائل محیط زیستی یکی از حقوق همسایگی است و در واقع رعایت حق همسایگی ایجاب می‌کند که به مسئله محیط زیست توجه شود.

رئیسی تصریح کرد: ایران از عزم کشورهای منطقه و همسایه برای حل این چالش استقبال می‌کند. برگزاری این نشست هم نشان از اراده ایران برای حل این مسائل دارد.

وی با اشاره به پیشنهادهای خود برای حل مسائل زیست محیطی غرب آسیا اظهار کرد: حتماً همکاری‌ها به سوی ایجاد نگاه و همکاری مشترک باشد. برای دستیابی به این نگاه مشترک هم به تقسیم کار میان کشورها نیاز داریم. باید برنامه‌هایی برای مدیریت و بهره‌برداری از آب، هوا، خاک و مدیریت پسماندها تدوین شود. ایران این آمادگی را دارد که تجارب و دانش خود را در اختیار سایر کشورها و همسایگان برای کاهش آلودگی‌ها قرار دهد. پیشنهاد می‌کنم اتحادیه یا سازمانی برای همکاری‌های زیست محیطی کشورهای غرب آسیا شکل گیرد تا این اقدامات را ساماندهی کند. همچنین تأسیس یک صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی مالی نیز از اقداماتی است که ضرورت دارد تا اهداف قطعنامه‌های سازمان ملل در این زمینه محقق شود.