ابلاغیه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی ،فشاری مضاعف به نظام بانکی و مردم

در ابتدای سال97 دریافت کارمزدهای جدید از برخی خدمات بانکی و تراکنش‌های اینترنتی در برخی بانک‌ها اجرایی شد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه آنلاین، در این زمان مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و برای برخی امور که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد پرداخت کردند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در همان زمان خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شد، در حالی که تا پیش از آن هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال شده بود متاسفانه بانک مرکزی علی رغم پیگیری های فراوان بانک ها برای جبران بخشی از هزینه های خود هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را داشتند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.