آیا تیغ سلیقه از گردن هنر برداشته می شود؟

آیا تیغ سلیقه از گردن هنر برداشته می شود؟

 

یکی از معضلات دهه ها پیش تا کنون در صحنه هنر و فرهنگ کشور ، نگاه های متفاوت به محتواهای هنری و برداشت های متناقض از مجازبودن و نبودن آن محتواهاست.
این مساله ، طی این چند دهه ، هم ماجراهای تاسف بار بوجود آورده و هم مسایل طنز آمیز ، تراژدیک و دراماتیک! و جالب این هست که ربطی به این که چه کسانی در نهادهای تصمیم ساز، قرار و قدرت دارند هم نبوده است. یعنی هنوز هم ، همچنان آن برخوردهای سلیقه ای و البته با بهانه های به ظاهر قانونی و حتی با توجیهات شرعی ، کار خودشان را می کنند.
ناگفته نماند ؛ اگر در مسیر کسب مجوز نهادهای تصمیم گیر مشخص هستند درجریان برخوردهای حذفی تخریبی الی ماشاءالله جریان ، گروه ،نهاد و سازمان دست اندر کار هستند و هر یک بنا به شرایط دخالت می کنند و نظر خود را بعضا در مقابله با نظر نهادهای رسمی به کرسی می نشانند.
این مشکل هراز گاهی از سوی مسوولان مستقیم موارد هنری نیز مورد اشاره قرار می گیرد و آن ها معمولا — بدون این که در جبران وقفه یازیان های معنوی و مادی توقف یک مورد هنری کاری از دستشان بربیاید ، از تصمیمات قانونی نهادهای رسمی دفاع می کنند.
اخیرا نیز وزیرارشاد در مراسم کلنگ زنی طرح حریم تاتر شهر گفته است:
“ما به هر موضوعی که در چارچوب قانون به رونق هنر بیانجامد، کمک می‌کنیم و هیچ محدودیتی نداریم. هیچ نگاه کوتاه‌بینانه و قبضی که اهالی هنر را دچار مشکل کند، میان همکاران من نیست مگر این که اصل کار دچار خدشه شده باشد”
گر چه وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد در سخنان خود یک “اگرومگر” آورده که در فضای مه آلود تفسیر محتواهای هنری خطر اعمال سلیقه را دور نمی کند، اما ، باز بیان روشنی دارد که نشان می دهد نگاه رسمی اگر انبساطی نیست حداقل انقباضی هم نمی باشد.
در این مورد خوب است خاطرنشان شود که چندی قبل نیز در زمینه مسایلی که در یکی از استان ها در همین موضوعات پیش آمده بود ، وزیر فرهنگ و ارشاد موضع روشنی اتخاذ کرده بود که امید و انتظار می رود در مواردی که در آینده ممکن هست رخ دهد ، بر سراین موضع استوار و پیگیر حل و رفع مشکلات احتمالی باشد. توجه به این بخش ازصحبت های وی امیدوار کنند هست.
“اسماعیلی تاکید کرد: کسی حق ندارد قانون را معطل تفسیر خود کند. قانون روشن است و بحمدالله در آن جلسه این وفاق به صورت کامل بود و من با استانداران عزیزمان صحبت کردم و همه استانداران ان‌شاءالله پای این قانون هستند. ما در اجرای قانون، سلیقه نداریم و همه متعهد به قانون هستیم و الحمدلله این مورد وفاق است و بدون مشکل آن چیزی که مر و صراحت قانون است در موضوع اجراهای هنری و فرهنگی عمل خواهد شد.”
علی القاعده در پی این موضعگیری ها باید هنرمندان در هر رشته ای که فعالیت هنریشان به صحنه های اجتماع وصل و مرتبط می شود ، با آرامش بیشتری بکار خویش ادامه دهند تا به تدریج بخش هنر از زیر سلطه نگاه های سلیقه ای و گروهی خارج شود و جز نهادهای رسمی کس یا گروهی خود را ملزم به کار عملیاتی و اجرایی نبیند. باید روزی این نظم برقرار شود و همه فرا بگیریم و برای تحقق آن دعا کنیم که ؛اگر ایرادی هم بکاری داریم از طریق نهادهای رسمی قدم برداریم.آمین.